สภามหาวิทยาลัยมหิดล
  ข่าวสภามหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานจากสำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดลจาก
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน วันที่ 24 เมษายน 2557

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2557

ภาพบรรยากาศการสัมมนา (Retreat) สภามหาวิทยาลัย ประจำปี 2556
เรื่อง"กลยุทธ์ Transformative Education ของมหาวิทยาลัยมหิดล"
วันที่ 23-24 ส.ค.2556 ณ ไอธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลแหลมผักเบี้ย
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี (ครั้งที่ 1/2556)

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประจำปีพุทธศักราช 2556
ของมหาวิทยาลัยมหิดล วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 วัน "มหิดล" ณ. อาคารศูนย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ภาพบรรยากาศการสัมมนา (Retreat) สภามหาวิทยาลัยประจำปี 2555 เรื่อง "นโยบายและทิศทางการพัฒนาวิทยาเขต : เน้นวิทยาเขตกาญจนบุรี" วันที่ 1-2 ธ.ค.2555 ณ.มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

คุณสมบัติของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

MU SMART กระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะประชาคมมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1

ศาลายาเสวนา รายงานสรุปสาระสำคัญของเวทีศาลายา
เสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 6-7


  Blog นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

::: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สภามหาวิทยาลัยมหิดล ::: Welcome to Mahidol University Council :::  แจ้งกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป ครั้งที่ 496 วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น ๕ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา :::  

 สภามหาวิทยาลัยมหิดล
 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล
อื่นๆ
 
 
  ประกาศรายชื่อได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
   
   
     
     
     
     
     
     
คู่มือระบบการบริหารและการประเมินผลงานของอธิการบดี      
       

 

Copyright © 2009 Mahidol University Council. All rights reserved.
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 66 (0) 2849-6365 โทรสาร : 66 (0) 2849-6366  อีเมล์ ucoffice@mahidol.ac.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์
ปรับปรุงล่าสุด : Fri, 12-Dec-2014 13:04
ท่านเป็นผู้เยี่ยมชม
www.optimization-world.com
Free-counter-plus.com
 
ตั้งแต่ 24 สิงหาคม 2552