นายกสภามหาวิทยาลัย
   อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

 
 
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

         
.

       

 
     

       

     

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

       

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้บริหารระดับคณบดี

     

       

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากคณาจารย์ประจำ

       


 
     

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่มิใช่คณาจารย์ประจำ


  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

 
Copyright © 2009 Mahidol University Council. All rights reserved.
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 66 (0) 2849-6365