นายกสภามหาวิทยาลัยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในมหาวิทยาลัยมหิดล

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์ นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล เดินทางสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล ในวันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๘.๐๐ น.

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๘

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

สรุปมติที่ประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest »View all »

รายงานการประชุมสภา

ครั้งที่ ๕๓๗

วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑ icon pdf

Latest » View all »

annual-report-uc2