มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2554
ครั้งที่
วันที่
สถานที่

มติที่ประชุมสภาฯ
ครั้งที่ 455
วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2554

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕  สำนักงานอธิการบดี


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

ครั้งที่ 454
วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2554

ณ ห้องประชุม K101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

ครั้งที่ 453
วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2554

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕  สำนักงานอธิการบดี


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

ครั้งที่ 452
วันพุธที่ 21 กันยายน 2554

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕  สำนักงานอธิการบดี


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

ครั้งที่ 451
วันพุธที่17 สิงหาคม 2554

ณ ห้องประชุม ๒๑๗ ชั้น ๒
อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

ครั้งที่ 450
วันพุธที่20 กรกฎาคม 2554

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕  สำนักงานอธิการบดี


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

ครั้งที่ 449
วันพุธที่15 มิถุนายน 2554

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕  สำนักงานอธิการบดี


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

ครั้งที่ 448
วันพุธที่18 พฤษภาคม 2554

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕  สำนักงานอธิการบดี


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

ครั้งที่ 447
วันพุธที่16 มีนาคม 2554

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕  สำนักงานอธิการบดี


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

ครั้งที่ 446
วันพุธที่19 มกราคม 2554

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที  รักษ์พลเมือง
ชั้น ๕  สำนักงานอธิการบดี


มติที่ประชุมสภาฯ
Download

 
Copyright © 2009 Mahidol University Council. All rights reserved.
อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5  999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ : 66 (0) 2849-6365